Viktige datoer

Nedenfor har vi satt opp viktige datoer relatert til regnskap, ligning, skatter og avgifter.

8. jan Terminoppgave 6. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Oppgave november/desember skal være innsendt innen denne dato.

15. jan Betaling 6. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betaling november/desember skal være utført innen denne dato.

20. jan Lønnsinnberetning
Arbeidsgivere skal sende lønnsinnberetning for forrige år innen denne dato.

10. feb Mva 6. termin
Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift november/desember er 10. februar.

15. feb 1. termin forhåndsskatt
1. termin av forhåndsskatt for aksjeselskaper forfaller 15. februar.

28. feb Selvangivelse næringsdrivende
Selvangivelse for aksjeselskaper og personlig næringsdrivende må leveres innen fristen. Når det leveres elektronisk, blir det automatisk utsettelse til 31. mars.

8. mar Terminoppgave 1. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Oppgave januar/februar skal være innsendt innen denne dato.

15. mar 1. termin forskuddsskatt
1. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. mars.

15. mar Betaling 1. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betaling januar/februar skal være utført innen denne dato.

10. apr Mva 1. termin
Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift januar/februar er 10. april.

15. apr 2. termin forhåndsskatt
2. termin av forhåndsskatt for aksjeselskaper forfaller 15. april.

30. apr Selvangivelse lønnsmottakere, pensjonister etc.
Selvangivelsen for alle som ikke er næringsdrivende, skal være innlevert innen denne dato.

1. mai Ekstra forskuddsskatt (personlige skatteytere) / Ekstra forhåndsskatt (aksjeselskaper)
Dette er siste frist for innbetaling av ekstra forskuddsskatt (personlige skatteytere) for å unngå restskatt og rentebelastning.

8. mai Terminoppgave 2. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Oppgave mars/april skal være innsendt innen denne dato.

15. mai Betaling 2. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betaling mars/april skal være utført innen denne dato.

15. mai 2. termin forskuddsskatt
2. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. mai.

10. jun Mva 2. termin
Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift mars/april er 10. juni.

30. jun Generalforsamling
Siste frist for ordinær generalforsamling i aksjeselskaper er 30. juni

8. jul Terminoppgave 3. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Oppgave mai/juni skal være innsendt innen denne dato.

15. jul Betaling 3. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betaling mai/juni skal være utført innen denne dato.

31. jul Regnskapsregisteret
Siste frist for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er 31. juli.
Forsinket/unnlatt innlevering medfører gebyr, og gebyret øker uke for uke.

31. aug Mva 3. termin
Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift mai/juni er 31. august.

8. sep Terminoppgave 4. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Oppgave juli/august skal være innsendt innen denne dato.

15. sep Betaling 4. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betaling juli/august skal være utført innen denne dato.

10. okt Mva 4. termin
Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift juli/august er 10. oktober.

oktober Restskatt
Restskatt (1. termin) forfaller 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Eventuell 2. termin forfaller ytterligere 3 uker senere. Klagefristen utløper på samme dag som forfall 1. resttermin.

8. nov Terminoppgave 5. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Oppgave september/oktober skal være innsendt innen denne dato.

november Restskatt
Restskatt for etterskuddspliktige (aksjeselskaper o.l.) forfaller til betaling 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Klagefristen utløper samme dag.

15. nov Betaling 5. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betaling september/oktober skal være utført innen denne dato.

desember Restskatt (2. termin)
Eventuell restskatt 2. termin forfaller 12 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut.

10. des Mva 5. termin
Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift september/oktober er 10. desember.
ERFA - CONSULT AS
Marcus Thranes vei 20 A
1470 Lørenskog
Tlf: 67 97 96 80
Nyheter fra NARF