Våre produkter

Vi kan hjelpe deg med følgende oppgaver:
 • regnskap
 • revisjon
 • lønn
 • budsjett
 • fakturering
 • purringer
 • årsregnskap
 • ligningspapirer
 • forretningsførsel
 • skatteplanlegging
 • eierstrategi
 • likviditetsstyring
 • budsjettrutiner
 • overordnet rådgivning
Som klient får du tilgang på:
 • oversiktlige rapporter
 • raskere innbetalinger
 • betaling ved forfall
 • avdelingsregnskap
 • skreddersydde løsninger
 • styremedlem
 • økonomisjef
 • regnskapssjef
 • lønnssjef
 • stiftelse av selskaper
Vi utfører Profesjonelt arbeid til riktig pris.
ERFA - CONSULT AS
Marcus Thranes vei 20 A
1470 Lørenskog
Nyheter