Viktige datoer

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver næringsvirksomhet. I hvilken grad hvert enkelt punkt er aktuelt for deg, avhenger av din selskapsform, omsetning, antall ansatte osv. Et lite enkeltmannsforetak uten ansatte vil ikke ha samme rapporteringskrav som et aksjeselskap med flere ansatte og høyere omsetning. Dette er standard frister.

Skatteetaten - Skattekalender for næringsdrivende 2018-2019

Frister og oppgaver for næringsdrivende


November 2018

5NOV A-melding for oktober

12NOV Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 3. kvartal

15NOV Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling

15NOV Oppgjørsliste for utleggstrekk - frist for levering og betaling

15NOV A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for november og desember.

15NOV Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende - frist for betaling

18NOV Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx)

Desember 2018

1DES Årlig mva-melding - frist for å søke om 2-månedlig termin

Hvis du ønsker å gå tilbake til å betale annenhver måned, må du søke skattekontoret.

1DES Offentlig støtte - frist for rapportering om mottatt offentlig støtte

5DES A-melding for november

10DES Mva-melding - frist for levering og betaling

10DES Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin

15DES Skattekort - arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort

18DES Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

31DES Land-for-land-rapportering - frist for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v.

Januar 2019

7JAN A-melding for desember

18JAN Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)

20JAN Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Underholdsbidrag - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Pass og stell av barn - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20JAN Individuelle pensjonsordninger - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31JAN Drosjesentraler - frist for levering av kontrollopplysninger

31JAN Fagforeningskontingent - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31JAN Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31JAN Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31JAN Tilskudd til primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger

31JAN Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Februar 2019

1FEB Kjøp fra primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger

1FEB Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår

Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 1. februar i året etter inntektsåret.

1FEB Finansielle instrumenter - frist for levering av beholdningsoppgaver

5FEB A-melding for januar

10FEB Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger

10FEB Aksjesparekonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger

10FEB Andre finansprodukter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

15FEB Tredjepartsopplysninger - frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

15FEB Skattemelding (selvangivelsen) - åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem

15FEB Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger

15FEB Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig

Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig

18FEB Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx)

20FEB Boligselskap - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

20FEB Finansielle instrumenter - frist for levering av transaksjonsoppgaver

Mars 2019

1MAR Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Innskudd, utlån og renter mv. - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Livsforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Aksjesparekonto - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Boligsameier - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Fagforeningskontingent - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Pass og stell av barn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Underholdsbidrag - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Individuelle pensjonsordninger - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Skadeforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

1MAR Verdipapirfond - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Mai 2019

31MAI Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport

ERFA - CONSULT AS
Marcus Thranes vei 20 A
1470 Lørenskog
Nyheter